Роша Лариса Григорівна

Керівник Центру патологічної анатомії

Інформація

  • ОсвітаОдеський державний медичний університ

Контактна інформація

Керівник Центру патологічної анатомії

Кваліфікаційна категорія

Вища з клінічної імунології

ТУ «Сучасна класифікація та діагностика пухлин шлунково-кишкового тракту» (В), НУОЗ України імені П.Л.Шупика, 2021р.

ТУ «Імуногістохімічна діагностика пухлин», НУОЗ України імені П.Л.Шупика, 2021р.

Курс стажування «Наукові перспективи та інновації в освіті: дистанційний досвід в Чеській Республіці» Міжнародний Економічний інститут Чеської Республіки (180 год.), 2021р.

Освіта

1992 – 1999 – Одеський державний медичний університ

1999 – 2000 – інтернатура за спеціальністю «Патологічна анатомія» на базі Одеського обласного патологоанатомічного бюро та на кафедрі патологічної анатомії Одеського державного медичного університету

Спеціалізація

2012 р. «Судова медицина»

2014 р. «Клінічна та лабораторна діагностика»

2017 р. «Організація і управління охороною здоров’я»

Участь у дослідженнях

Включена у робочу групу МОЗ України з формування пропозицій до проекту наказу МОЗ України «Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні».

Напрямки діяльності

Патогістологічні, інтраопераційні, цитоморфологічні дослідження

Досягнення

2010 р. –  захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Патоморфологія легень при ВІЛ-інфекції/СНІД»

2010 по 2020 р. – фундатор та завідуюча патологоанатомічним відділенням Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету, лікар-патологоанатом вищої категорії[7], за сумісництвом — на посаді доцента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом.

2012 р. отримання почесний знаку Одеського міського голови «Подяка»

2013 р. закінчення курсу аудиторів у сфері охорони здоров’я, до 2019 р. оловний аудитор Університетської клініки ОНМедУ.

2014 – 2018 р. – головний спеціаліст – позаштатний патологоанатом Одеського міського департаменту охорони здоров’я.

2018 р. по цей час – голова Комітету з питань якості і стандартизації патологоанатомічних досліджень Асоціації патологоанатомів України.

1020 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Медико-соціальне обґрунтування системи патологоанатомічної служби в нових соціально-економічних умовах»

Автор та співавтор понад   210   наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.  20 статей у фахових виданнях України, 7 статтей у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Конференції

2021 р – І Міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти» Зроблено доповідь «Репаративний хондрогенез після травматичного пошкодження хряща в експерименті»

2021р. – Науково-практична конференція «Патоморфологія ХХІ: виклики та тренди»

 2021р. – Вебінар «Modern Approaches to Diagnostics in the COVID-19 Era», Shupyk National Healthcare University of Ukraine & The Royal College of Pathologist, UK

 2016 р. участь у Літній школі «Трансформація системи охорони здоров’я: Східна Європа»

 

 

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910