Що таке імунобіологічна терапія?

За останні 20 років в лікуванні багатьох ревматологічних. Імунообумовлених захворювань відбулася справжня революція, що була пов’язані із створенням та впровадженням в клінічну практику нових препаратів з унікальним таргетним механізмом дії – імунобіологічної терапії. Імунобіологічні препарати (біологічна терапія, генно-інженерні біологічні агенти) – це інноваційний напрямок в лікуванні багатьох захворювань, зокрема імунозапальних та автоімунних. Ревматичні імунозапальні та автоімуні захворювання характеризуються складним патогенезом та участю певних молекул і сигнальних шляхів у розвитку захворювань. Для їх лікування впродовж останніх 20 років розроблено близько 15 інноваційних препаратів – моноклональних антитіл (Мат) і рекомбінантних білків, що пригнічують активність найважливіших прозапальних цитокінів і патологічну активацію Т- і В-лімфоцитів, що беруть участь в імуногенезі ревматичних хвороб. Ці препарати цілеспрямовано таргетно блокують окремі біологічно активні речовини або сигнальні шляхи, перериваючи таким чином патологічний імуногенез. У даний час до імунобіологічних засобів, що використовуються в ревматології, відносять клас препаратів, які отримували назву інгібіторів факторів некрозу пухлин (ФНП), інгібіторів окремих цитокінів, зокрема інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-17, блокатор активації Т-лімфоцитів, блокатори деплеції В-клітин та інші. У будь-якому випадку це дуже складні речовини, здатні буквально на рівні окремих молекул впливати на різні механізми розвитку хронічного імунного запалення. З широким впровадженням імунобіологічної терапії пов’язані успіхи в лікуванні найважчих ревматологічних хворих і сама постановка мети досягнення клінічної ремісії у більшості пацієнтів. Застосування імунобіологічної терапії дозволило істотно поліпшити прогноз у пацієнтів з ревматичними захворюваннями і розширити уявлення про патогенетичні механізми, що лежать в основі прогресування цих недуг.

Препарати імунобіологічної дії відрізняються від синтетичних препаратів за способом виробництва. Ці величезні за розмірами білкові молекули синтезуються “живими фабриками” – спеціальними культурами клітин, створеними за допомогою генної інженерії. C одного боку, ці препарати в чомусь є більш “природними”, близькими за походженням до природних білків, а з іншого – їх складна структура і унікальне походження можуть бути причиною деякої нестабільності складу, що висуває особливі вимоги до контролю якості та безпеки. Біологічна терапія – це двосічна зброя. Для досягнення хороших результатів при достатній безпеці вона вимагає високої кваліфікації лікаря і правильних методів контролю.

У центрі ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії з успіхом використовуються найновіші методи лікування ревматичних захворювань. Ви зможете отримати консультацію лікарів та визначитися з необхідністю призначення імунобіологічної терапії, а також провести дане лікування.

Доктор медичних наук, професор Ірина Головач

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910