Клініко-діагностична лабораторія

Інформація про лабораторію

Клініко-діагностична лабораторія лікарні «Феофанія» проводить лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів консультативно-діагностичного відділення та стаціонарних відділень.

КДЛ одна з перших в Україні пройшла акредитацію відповідно до вимог  стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетенції». Є учасником міжнародних програм зовнішньої оцінки якості RIQAS (Великобританія), ESfEQA (Німеччина), що забезпечує надійність результатів лабораторних досліджень. Лабораторія оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням та виконує широкий спектр аналізів.

Азімцева Ольга Андріївна

Азімцева Ольга Андріївна

Керівник Клініко-діагностичної лабораторії

Клініко-діагностичної лабораторії

(044) 259-66-79

Телефон відділення

Основні напрямки лабораторних досліджень

 • загальноклінічні
 • біохімічні
 • мікробіологічні
 • гематологічні

Розширені лабораторні дослідження

 • Визначення тропоніну (cTnI ) - діагностика інфаркту міокарда.
 • Визначення NT-proBNP (попередник мозкового натрійуретичного пептиду) - діагностика серцевої недостатності.
 • Визначення високочутливого С-реактивного білка (hsСРБ) - діагностика запальних процесів та серцево-судинних захворювань.
 • Визначення D-Димеру (D-Dimer) - діагностика ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії), венозної тромбоемболії.
 • Визначення прокальцитоніну (PCT) - діагностика сепсису та септичного шоку.
 • Тромбоеластометрія - діагностика порушень системи гемостазу.
 • Скринінг кровотеч та моніторинг терапії пероральними антикоагулянтами (МНВ, АЧТЧ, ТЧ, концентрація фібриногену, час зсідання крові, час тривалості кровотечі, антитромбін ІІІ).
 • Діагностика, скринінг та оцінка компенсації цукрового діабету (глікований гемоглобін) та ін.

Робота висококваліфікованого персоналу КДЛ на сучасному обладнанні гарантує точну лабораторну діагностику, та подальший контроль динаміки лікування.

Основне обладнання:

 • Аналізатор біохімічний COBAS с 311 (Німеччина)
 • Біохімічний аналізатор Selectra Pro М (Нідерланди)
 • Аналізатор газів, електролітів та метаболітів в крові RapidPoint 500 (Німеччина)
 • Тромбоеластометр Rotem (Німеччина)
 • Тромбоеластограф системи віскоеластометрії Сlot Pro (Німеччина)
 • Автоматичний коагулометр ACL TOP 300 CTS (італія)
 • Аналізатор гематологічний Sysmex XN-550-L series (Японія)
 • Аналізатор гематологічний Swelab Alfa (Швеція)
 • Аналізатор мікроскопії сечі IQ 200 Sprint Plus  (США)
 • Аналізатор мікробний VITEC 2 (США)
 • Aналізатор бактеріологічний BD BACTEC (США)

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910