Центр гематології хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії

 • Home
 • Відділення
 • Центр гематології хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії

Інформація про підрозділ

Центр гематології хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з захворюваннями системи крові кровотворних органів, злоякісними новоутвореннями лімфоїдної та кровотворної тканин. Центр розгорнуто на 15 ліжок.

Центр знаходиться в корпусі №2 на 3 поверсі

В умовах Центру гематології та хіміотерапії гемобластозів проводиться лікування згідно з міжнародними протоколами на основі рекомендацій ЕНА, ЕSMO, NCCN та локальними медичними протоколами, розробленими в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами на основі уніфікованих протоколів, затверджених МОЗ України.

Консультування пацієнтів проводиться в Консультативній поліклініці лікарні за умови попереднього запису.

Для лікування захворювань системи крові  у Центрі гематології та хіміотерапії гемобластозів використовуються сучасні:

 • гормональна терапія;
 • цитостатична терапія;
 • імунотерапія;
 • високодозова хімотерапія;
 • променева терапія;
 • трансфузії компонентів крові: еритроцитарної маси, тромбоцитарної маси, плазми, кріопреципітату, які заготовлюються від донорів власного банку крові Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС;
 • методи еферентної терапії: плазмаферез, гемосорбція, гемодіаліз.

З метою сучасної та точної діагностики захворювань системи крові в Центрі гематології та хіміотерапії гемобластозів використовуються наступні методи дослідження: лабораторні (клінічні, біохімічні, гормональні, імунологічні); інвазивні (стернальна пункція, трепанобіопсія, пункція лімфовузлів),  новітні методи діагностики (морфологічні, цитохімічні,  цитогенетичні, молекулярно-генетичні,  імуногістохімічні,  імунофенотипування);  неінвазивні методи діагностики (УЗД, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ; радіоізотопні та рентгенологічні  методи дослідження).

(044) 259-60-03

Телефон центру

Килівник Ольга Василівна

Килівник Ольга Василівна

лікар-гематолог центру гематології та хіміотерапії гемобластозів

гематологія

info@feofaniya.org

Електронна пошта

Проводиться лікування пацієнтів з наступними захворюваннями:

 • Анемії
 • Депресії гемопоезу: гіпопластичні анемії та агранулоцитоз
 • Гострі та хронічні лейкемії
 • Хронічні лімфопроліферативні захворювання: лімфома Ходжкіна; неходжкінські лімфоми; множинна мієлома; макроглобулінемія Вальденстрема;
 • Хронічні мієлоїдні неоплазії: справжня поліцитемія; ідіопатичний мієлофіброз; есенціальна тромбоцитемія;
 • Мієлодиспластичний синдром
 • Геморагічні діатези
 • Хвороби накопичення
 • AL-амілоїдоз

Гематологія

Корисні матеріали та статті

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910