Центр гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку

 • Home
 • Відділення
 • Центр гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку

Інформація про підрозділ

Центр гематології хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам із захворюваннями системи крові кровотворних органів, злоякісними новоутвореннями лімфоїдної та кровотворної тканин. Центр розгорнуто на 15 ліжок.

В умовах Центру гематології та хіміотерапії гемобластозів проводиться лікування згідно з міжнародними протоколами на основі рекомендацій ЕНА, ЕSMO, NCCN та локальними медичними протоколами, розробленими в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами на основі уніфікованих протоколів, затверджених МОЗ України.

Консультування пацієнтів проводиться в Консультативній поліклініці лікарні за умови попереднього запису.

Для лікування захворювань системи крові у Центрі гематології та хіміотерапії гемобластозів використовуються сучасні:

 • гормональна терапія;
 • цитостатична терапія;
 • імунотерапія;
 • високодозова хіміотерапія;
 • променева терапія;
 • трансфузії компонентів крові: еритроцитарної маси, тромбоцитарної маси, плазми, кріопреципітату, які заготовлюються від донорів власного банку крові Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС;
 • методи еферентної терапії: плазмаферез, гемосорбція, гемодіаліз.

З метою сучасної та точної діагностики захворювань системи крові в Центрі гематології та хіміотерапії гемобластозів використовуються наступні методи дослідження: лабораторні (клінічні, біохімічні, гормональні, імунологічні); інвазивні (стернальна пункція, трепанобіопсія, пункція лімфовузлів); новітні методи діагностики (морфологічні, цитохімічні, цитогенетичні, молекулярно-генетичні, імуногістохімічні, імунофенотипування); неінвазивні методи діагностики (УЗД, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ; радіоізотопні та рентгенологічні методи дослідження).

(044) 259-60-03

Телефон центру

Проводиться лікування пацієнтів з наступними захворюваннями:

 • Анемії
 • Депресії гемопоезу: гіпопластичні анемії та агранулоцитоз
 • Гострі та хронічні лейкемії
 • Хронічні лімфопроліферативні захворювання: лімфома Ходжкіна; неходжкінські лімфоми; множинна мієлома; макроглобулінемія Вальденстрема;
 • Хронічні мієлоїдні неоплазії: справжня поліцитемія; ідіопатичний мієлофіброз; есенціальна тромбоцитемія;
 • Мієлодиспластичний синдром
 • Геморагічні діатези
 • Хвороби накопичення
 • AL-амілоїдоз

Гематологія

Корисні матеріали та статті

Skillful Doctors.

Trusted healthcare.

The medical history, being an account of all medical events. Get Trusted advice healthy environment from the doctors dental, hospital, clinic, doctors and veterina.

Learn more

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910