Повідомлення про обробку персональних даних

  • Home
  • Covid-19
  • Повідомлення про обробку персональних даних

Повідомлення про обробку персональних даних

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Клінічна лікарня повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів мобільного додатку CORONAVIRUS COVID-19 Діагностика (далі за текстом – додаток), третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів додатку (далі – персональні дані), є держатель Клінічна лікарня “Феофанія” (місцезнаходження: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21; номер контактного телефону – +380442994910.

2. Розпорядником персональних даних, що обробляються, є держатель Клінічна лікарня “Феофанія” (місцезнаходження: 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21; номер контактного телефону – +380442994910.

3. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21

4. До складу персональних даних, що обробляються, включаються:

4.1. відомості про:

4.1.1. прізвище, ім’я, по батькові особи;

4.1.2. номер телефону;

4.1.3. країна та регіон перебування;

4.1.4. медичні симптоми, вітальні показники, інформація про алергічні реакції, хронічні та супутні захворювання, анамнез тютюно-паління, група крові та резус-фактор, результати лабораторних досліджень;

4.2. акустичний запис кашлю;

4.3. цифрові фотографії;

Зазначені вище відомості повідомляються через додаток суб’єктом персональних даних (його представником) відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів додатку.

5. Метою обробки (збору) персональних даних, що обробляються, є:

  • здійснення дослідження спрямованого на вдосконалення діагностики та лікування хворих с COVID-19
  • розрахунок попередньої відсоткової імовірності схильності до захворювання на COVID-19.

6. Передача персональних даних, що обробляються, третім особам

З метою досягнення мети обробки персональних даних, вони можуть бути передані третім особам виключно у деперсоналізованому вигляді та з збереженням конфіденційності. Тобто, дані визначені в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3 – не передають третім особам з метою визначеною у пункті 5.

Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам за згодою суб’єкта персональних даних.

Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється.

7. Персональні дані зберігаються Клінічною лікарнею “Феофанія” протягом строку функціонування додатку або до відкликання суб’єктом персональних даних своєї згоди на обробку персональних даних.

8. Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910