Малоінвазивне коронарне шунтування

Днями в умовах центру інноваційної кардіохірургії лікарні «Феофанія» проведено малоінвазивне коронарне шунтування MidCABG (off pump LIMA-LAD).

Пацієнт вже давно страждає ішемічною хворобою серця та переніс 2 інфаркти в зоні кровопостачання правої коронарної артерії та 2 стентування правої коронарної артерії.

Через повторні напади загрудинного болю пацієнт знову звернувся до інтервенційних кардіологів, виконана коронарографія. Виявлено звуження проксимального сегмента передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії до 70%.

Для вирішення остаточної тактики пацієнту виконана стрес-ехокардіографія, яка і «розставила всі точки над і»: відмічено виражений гіпокінез інтактного міокарда зниження фракції викиду до 15% (із 45%) з акінезом верхівки та гіпокінезом бокової стінки.

Враховуючи дані міжнародних настанов ESC/EACTS щодо реваскуляризації міокарду за 2018 року прийнято рішення про виконання артеріальної реваскуляризації через мініторакотомію.

На фото розріз 5,5 см. Майже не помітний для ока, точно по складці під грудним м’язом (максимально не помітний після загоєння).

Під час операції оцінена робота шунта за допомогою флоуметра об’ємний кровотік по шунту більше 170 мл/хв.

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910