Гемофілія

Гемофілія – це серйозне спадкове захворювання, пов’язане з порушенням зсідання крові, при якому кров хворого не згортується достатньо швидко, що у важких випадках може стати причиною неконтрольованої кровотечі – спонтанної або спричиненою зовнішніми фізичними впливами.

Інтенсивність кровотечі чи її швидкість у хворого на гемофілію може бути такою ж, як і у здорової людини.

Гемофілія А є найбільш розповсюдженим типом цієї хвороби, на яку страждають приблизно 320 000 осіб у всьому світі. У пацієнтів із гемофілією А спостерігається дефіцит або повна відсутність незамінного білка, відомого під назвою фактор VIII, що відіграє ключову роль у процесі зсідання крові.

Коли кровотеча відбувається у здорової людини, фактор VIII зв’язується з фактором IХa та фактором Х, що відіграє провідну роль у формуванні згустка крові і сприяє припиненню кровотечі. А у людей, що страждають на гемофілію А, відсутність або дефіцит фактора VIII порушує цей процес і впливає на здатність до формування згустка крові.

ГЕМОФІЛІЯ А – СПАДКОВА ХВОРОБА, ПОВ’ЯЗАНА З Х-ХРОМОСОМОЮ

Гемофілія А є результатом мутацій/дефектів гена F8, що розташований на Х хромосомі (Xq28). Абсолютна більшість (>99%) хворих на гемофілію належать до чоловічої статі: 

  • Сини матерів, що є носіями мутацій, мають 50% вірогідності розвитку хвороби, у той час як доньки таких жінок мають 50% вірогідності бути носіями мутацій
  • Доньки чоловіків з гемофілією А, завжди стають носіями гена гемофілії, якщо носієм є і їхня мати, то вірогідність розвитку хвороби становить 50%

 Близько 2/3 хворих на гемофілію мають успадковані мутації/дефекти гена F8.

У інших випадках причиною хвороби є спонтанні мутації.

Оскільки гемофілія є спадковим захворюванням, вона передається від батьків дітям як рецесивна ознака, пов’язана з хромосомою Х, тобто хвороба найчастіше передається від матері сину.

 Жінки теж інколи хворіють на гемофілію, такі випадки є дуже рідкісними і абсолютна більшість пацієнтів із гемофілією належать до чоловічої статі.

Беручи до уваги ступінь недостатності фактора VIII у крові хворого, можна виділити три ступеня важкості гемофілії А – легкий, середній та важкий.

СИМПТОМИ ТА ДІАГНОСТИКА

Беручи до уваги спадковий характер гемофілії, ця хвороба частіше виявляється у ранньому  віці. Ознаки та симптоми можуть бути такі:

  • Утворення синців
  • Кровотечі у м’язи та суглоби
  • Спонтанні кровотечі
  • Значні кровотечі після незначних травм та хірургічних втручань12

ЛІКУВАННЯ

ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ФАКТОРАМИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ

Замісна терапія факторами згортання крові сприяє зсіданню крові і запобігає спричиненому кровотечами ураженню суглобів у віддаленому періоді.

Таке лікування за міжнародними стандартами слід проводити у вигляді регулярних курсів з профілактичною метою у пацієнтів з важкою формою гемофілії або в режимі «на вимогу» при ознаках кровотеч у тих, хто має більш легку ступінь дефіциту фактору згортання.

ІНДУКЦІЯ ІМУННОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ШУНТУЮЧОЇ ДІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ

ТЕРАПІЯ МАЙБУТНЬОГО – ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910