Емболізація артеріо-венозних мальформацій судин головного мозку

Артеріо-венозна мальформація (АВМ)  являє собою пряме артеріо-венозне шунтування з оминанням капілярної сітки.

Небезпека даної патології полягає у тому, що вона може призводити до синдрому обкрадання (недостатнє кровопостачання тканини головного мозку, стиснення АВМ навколишніх тканин, та виникненням геморагічного інсульту (субарахноїдального, внутрішньо мозкового та внутрішньошлуночкового крововиливу).

Для ендоваскулярного виключення АВМ судин головного мозку використовуються мкрокатетери, мікропровідники, за допомогою яких у вузол АВМ вводиться емболізуюча речовина, яка затвердіває в порожнині артерій та вен АВМ, при цоьму виключає їх з кровотоку.

© Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС
Використання матеріалів (логотипів, фотографій, статей) - заборонено правовласником. тел. 380442994910