Пошук Мапа сайту Зв'язок Вхід
Мова
   
Головна / Новини

Новини

1 Січня 2011
Застосування методу ліпідного аферезу

 

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ !

Загальновідомо, що основними факторами ризику серцево-судинних і церебральних захворювань є системний атеросклероз як наслідок тривалої  дізліпідемії, та підвищена в’язкість крові, яка впливає на швидкість кровотоку. І, вочевидь, зрозуміло, що краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Існує багато дієт, медикаментів, які знижують рівень як загального холестерину, так і окремих ліпідних фракцій, що беруть участь у формуванні атеросклеротичних бляшок, впливають на в’язкість крові. Але, незважаючи на все це, частота інсультів, інфарктів, інших ангіопатій дізметаболічного ґенезу щорічно зростає.

Абсолютно інноваційним в плані корекції ліпідного спектру крові та реологічних її властивостей є застосування ліпідного аферезу (реоферезу), який  ще відомий як HELP (гепарин індукована ліпідна преципітація).

Вперше в Україні ця процедура була впроваджена в КЛ «ФЕОФАНІЯ» 28.07.2010 року і продовжує проводитись по теперішній час. 

Сама по собі процедура унікальна з огляду на те, що дозволяє коригувати ліпідний спектр організму людини в тих його складових, які або частково, або взагалі не коригуються ні дієтою, ні медикаментами, а також коли ні те ні інше неможливо. Результатом є зменшення, а при регулярному проведенні процедури – нормалізація ліпідного спектру та в’язкості крові людини. Пацієнти відчувають покращення загального самопочуття, збільшується резерв фізичного навантаження, зникають приступи стенокардії, шум у вухах (при сенсорній туговухості), зменшується потреба в медикаментах та знижується їх одноразова доза, не виникають повторні інфаркти та інсульти. 

Суть метода ліпідного аферезу (HELP) полягає в перетворенні атерогенних (шкідливих) ліпідів та фібриногену плазми крові (в присутності великої дози гепарину і ацетатного розчину) на нерозчинні комплекси, які вилучаються з плазми крові за допомогою спеціального фільтра.

Оскільки в організмі  людини відтворити такі умови неможливо, модифікація плазми крові відбувається поза межами організму, тобто екстракорпорально. Процедура проводиться на апараті Plasmat Futura фірми B.Braun і складається з наступних етапів:

1.  Після венепункції кров пацієнта по кровопровідним магістралям потрапляє на плазмафільтр, де розділяється на формені елементи  і плазму. Клітини крові одразу повертаються в організм.

2.  Плазма змішується з гепарином (концентрація 100 ОДмл) і ацетатним розчином (рН 5,12) в співвідношенні 1:1. В результаті цього ЛПНЩ, ЛП(а) та фібриноген утворюють нерозчинний комплекс.

3.  Цей комплекс атерогенних ліпопротеїдів та фібриногену потрапляє на спеціальний фільтр, де затримується.

4.  Звільнена від атерогенних ліпопротеїдів та фібриногену, але ще гепаринізована плазма з низьким рН потрапляє на адсорбер гепарину, де звільнюється від останнього.

5.  Завершальним етапом є нейтралізація ацетату та видалення надлишку рідини шляхом бікарбонатного діалізу.

За 1 сеанс  модифікується 3 літри плазми крові.

Середній час проведення процедури 2 години.

Частота проведення процедур залежить від багатьох факторів, а cаме:

-  Наявності серцево-судинних та церебральних катастроф у анамнезі.

-  Наявності шунтів, стентів, які зайвий раз підтверджують критичний              коронарний (або в іншому судинному басейні) артеріосклероз.

-  Початкового рівня ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдівальфа мал. ЛП(а), фібриногену, в’язкості крові.

-  Рівня ЛПНЩ, ЛП(а), фібриногену, в’язкості крові після процедури.

-  Темпів наростання ЛПНЩ, ЛП(а), фібриногену, в’язкості крові в динаміці         cпостереження за пацієнтом.

Основні показання для проведення ліпідного аферезу:

- Спадкова гіперхолестеринемія (гомозиготна та гетерозиготна)

- Ксантоматоз шкіри

- Гипер ЛП(а) холестеринемія: ЛП(а) > 30 мг/%

Рефрактерна дизліпідемія

Наявність протипоказань до застосування гіполіпідемічних препаратів

Недосягнення цільових значень ліпідограми на фоні використання гіполіпідемічних препаратів

Дизліпідемія із значною гіперв`язкістю > 4,5 мПа/сек

-  Дизліпідемія із значною дисфункцією эндотелія судин

-  Значна дизліпідемія під час вагітності

Невиношування вагітності

- Сенсорна тугоухість

- Виражений коронарний атеросклероз з частими нападами стенокардії

- Перенесені гострий інфаркт міокарду або ішемічний інсульт в періоді реабілітації

- Численні аорто-коронарні шунтування, стентування

Виражений атеросклероз судин кінцівок

Основними ефектами регулярного проведення ліпідного аферезу є:

Зменшення стенозу судин

Попередження прогресування стенозів

Зменшення інтенсивності ангінозної болі

Збільшення толерантності до фізичного навантаження

Зменшення ризику інфаркту та інсульту

Покращення реології крові

Збільшення чутливості до ліків

Покращення функції ендотелію судин.