Пошук Мапа сайту Зв'язок Вхід
Мова
   
Науково-практична конференція "Якість медичної допомоги - освіта, наука та практика"

Науково-практична конференція "Якість медичної допомоги - освіта, наука та практика"

 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «ФЕОФАНІЯ»  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

 Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Якість медичної допомоги – освіта, наука та практика» 

  ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Питання якості медичної допомоги у до- та післядипломній освіті медичного персоналу в навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації.

2. Побудова національної системи медичних наукових досліджень з питань якості медичної допомоги в освіті, науці та практиці

3. Практичні підходи забезпечення якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я.

4. Міжнародний досвід впровадження системи менеджменту якості у національні системи охорони здоров’я.

5. Перспективи впровадження системи менеджменту якості у у закладах охорони здоров’я України.

Матеріали доповідей учасників конференціії

 СВІТОВІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
  Представники Ради Європи
Мехрі Зафар-Задa Модель консультаційної Платформи громадян по правам на охорону здоров’я
Паоло Карло Белі Якість медичної допомоги: огляд

 

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА НАУКОВИЙ СУПРОВІД

  до дипломна освіта
  Одеський національний медичний університет
Дубініна В.Г. Університетські клініки як основна ланка післядипломної освіти в Україні
  Житомирський інститут медсестринства
Шатило В.М. Наукові дослідження в медсестринстві
  післядипломна освіта
  Національної медичної академія післядипломної  освіти. ім. П.Л. Шупика
Гойда Н.Г., Горанчук В.В. Досвід удосконалення підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги
  Центр підвищення  кваліфікації медичних прац івників КЛ «Феофанія»ДУС
Роздольська К.В. Існуючий стан та перспективи розвитку Центру підвищення кваліфікації медичного персоналу КЛ «Феофанія» ДУС
  питання наукового супроводу якості медичної допомоги
Гульчій О.П. Розвиток кадрових ресурсів охорони здоров’я в Україні як стратегія підвищення якості медичної допомоги
  Консультант МОЗ України з проектів Світового банку
Дяченко С.О. Досвід застосування методології DRG в закладах охорони здоров’я України
   

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Семенів І.П. Методичні основи розробки та впровадження міжнародного стандарту ISO 9001 у практичну діяльність Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами

Кметюк Я.В. Досвід розроблення та впровадження системи менеджменту якості у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ «Феофанія» ДУС
Зазірний І.М. Застосування локальних клінічних протоколів лікування хворих в центрі ортопедії, травматології і спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами
Степаненко А.В. Система стандартизації медичної допомоги в Україні: національні настанови та протоколи
  Представники державних закладів охорони здоров’я І, ІІ та ІІІ рівнів медичної допомоги (в т.ч. перинатального центру м. Київ)
  Начальник упр охорони здоров’я Рівненської області
Бойко В. Досвід розробки проекту світового банку щодо реформування регіональних систем охорони здоров’я із застосуванням процесного підходу відповідно до вимог ISO 9001 (на прикладі Рівненської області)
  Перинатальний центр м. Києва
Біла В.В. Досвід впровадження системи ISO в Перинатальному центрі м. Києва
  Представники сертифікаційних та навчальних закладів
  Бюро Верітас
Соколов І.Г. Системи менеджменту якості послуг в медичних закладах, засновані на міжнародних стандартах
  Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю»
Рамазанова-Стьопкіна О.А Роль міжнародної сертифікації медичних установ відповідно до ISO 9001у підвищенні якості надання медичних послуг
  Представники недержавних громадських організацій та медичних асоціацій
Пильская С.Л. Опыт работы медицинских ассоциаций в аспекте повышения качества медицинской помощи в РФ
Косяченко К.Л.  Оцінка технологій охорони здоров'я:перспективи запровадження в Україні
Пилипенко М.М.  Принципи та методологія клінічного аудиту

____________________________________________________________________________________________________________


фотоматеріали конференції 

Виступ Головного лікаря  КЛ "Феофанія"Виступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.СеменіваВиступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.Семеніва
Виступ Головного лікаря  КЛ "Феофанія"Виступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.Семеніва
 Виступ головного лікаря КЛ "Феофанія"  
 Виступ головного лікаря КЛ "Феофанія"  
 Виступ головного лікаря КЛ "Феофанія"  
Виступ Головного лікаря  КЛ "Феофанія"Виступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.СеменіваВиступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.Семеніва
Виступ Головного лікаря  КЛ "Феофанія"Виступ голвного лікаря КЛ "Феофанія"ДУС І.П.Семеніва