Пошук Мапа сайту Зв'язок Вхід
Мова
   
Головна / Підрозділи клініки / Лікувальні / Центр гематології та хіміотерапії гемобластозів

Центр гематології та хіміотерапії гемобластозів

Центр знаходиться в корпусі №3 на 7 поверсі.  Центр розгорнутий на 15 ліжок. 

Показання до госпіталізації в Центр гематології та іміотерапії:

 • анемії різного ґенезу.
 • депресії гемопоезу: гіпопластичні анемії, агранулоцитоз.
 • цитопенії неясного ґенезу.
 • гострі та хронічні лейкемії.
 • злоякісні лімфоми, у т.ч. і лімфогранулематоз.
 • парапротеїнемічні гемобластози: мієломна хвороба і хвороба Вальденстрема.
 • хронічні мієлопроліферативні захворювання: справжня поліцитемія, ідіопатичний мієлофіброз, есенціальна тромбоцитемія, хронічний мієлолейкоз.
 • мієлодиспластичні синдроми.
 • геморагічні діатези.
 • хвороби накопичення.
 • анемії хронічних захворювань (ендокринних, серцево-судинних, ревматичних, нефрологічних).
 •  з метою проведення диференційної діагностики і на етапі встановлення діагнозу.

 Головні задачі Центру:

 • надання спеціалізованої висококваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам з захворюваннями системи крові.
 • надання консультативної допомоги лікарям інших структурних підрозділів з питань профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з захворюваннями крові, кровотворних органів, злоякісними новоутвореннями лімфоїдної, кровотворної тканин.

  

Керівник Центру гематології та хіміотерапії гемобластів : Михальська Лариса Василівна
лікар-гематолог, терапевт вищої категорії. 

телефон: (044) 259-60-02 

В Центрі гематології та хіміотерапіх гемобластів лікувальний процес цілодобовий. Лікування проводиться по сучасним локальним протоколам КЛ «Феофанія», проколам МОЗ, протоколам Європейської та Американської гематологічної асоціації

 

 

Запис на консультацію: (044) 259-69-21.

Довідка:(044) 259-67-47

Пост медичної сестри центру гематології:(044) 259-60-03


  

Старша медична cестра:

Бєлова Лілія Олександрівна.

телефон: (044) 259-63-30 

 Медичний персонал Центру гематології та хіміотерапії гемобластів в своїй діяльності керується Положенням про  Клінічну лікарню «Феофанію» ДУС та її структурні підрозділи, клінічними локальними  протоколами, а також законодавством України.

 

З метою сучасної та точної  діагностики захворювань системи крові в стислі терміни можливо здійснити наступні методи дослідження:

Лабораторні методи:

 • клінічні
 • біохімічні
 • гормональні
 • імунологічні

Інвазивні:

 • Стернальна пункція
 • Трепанобіопсія
 •  Пункція лімфовузлів

Для верифікації  діагнозу захворювання системи крові широко використовуються новітні методи діагностики периферійної крові та кісткового мозку та лімфовузлів

 • морфологічні
 • цитохімічні
 • цитогенетичні
 • молекулярно-генетичні
 • імуногістохімічні
 • імунофенотипування

широка співпраця з науково-дослідними інститутами:

 • інститут Раку
 • Інститут Експерементальної онкології та радіобіології ім. Кавецького
 • Інститут гематології та трансфузіології
 • Науковий центр Радіаційної медицини
 • кафедра гематології та трансфузіології Київської академії післядипломної освіти

інвазивні методи діагностики (використовуються можливості лікувально-діагностичних підрозділів лікарні):

 • УЗД, КТ, МРТ, ПЕТ-КТ
 • радіоізотопні та рентгенологічні   методи дослідження
 • при необхідності консультативний огляд пацієнтів лікарями суміжних спеціальностей:

 

окуліст, невропатолог, кардіолог, нефролог, уролог, гінеколог

 

 В лікуванні захворювань системи крові  використовується:

сучасні препарати для лікування анемій:

 • гормональна терапія
 • цитостатична терапія
 • імунотерапія
 • високодозова хімотерапія
 • променева терапія
 • трансфузії компонентів крові: еритроцитарної маси, тромбоцитарної маси,плазми, кріопреципітату, які заготовлюються від донорів власного банку крові КЛ «Феофанія»
 • широко по показам використовуються методи еферентної терапії:

плазмаферез, гемосорбція, гемодіаліз

 

МИ не тільки надаємо надію на одужання,

 а втілюємо її в життя!!!